In 2018 organiseren het PLOT en PIVO samen één sessie van de basisopleiding bijzonder veldwachter.

Graag nodigen wij U uit voor deze opleiding die start op dinsdag 18 september 2018 om 17:30 in het provinciedomein Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan 48 te 3290 Diest. (Ecohuis Webbekoms Broek)De lessen zullen op avonden en zaterdagen worden georganiseerd in dit domein.

Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt 900 euro. Dit bedrag zal aan de aansteller gefactureerd worden na het volgen van de opleiding. De inschrijving gebeurt via het PIVO.

Graag hadden wij uw inschrijving ontvangen voor 9 augustus 2018.

samen met het inschrijvingsformullier bezorgt de kandidaat ons ook:

1/ een uittreksel uit het strafregister - model 1, niet ouder dan 3 maanden;

2/ een afschrift van een schriftelijke overeenkomst war de kandidaat aangesteld wordt als bijzonder velwachter.

Als de kandidaat nog niet beschikt over een schriftelijke overeenkomst met een aansteller, kan de provinciegouverneur hem hiervan vrijstellen. De kandidaat stuur hiervoor een gemotiveerd vezoek naar de provinciegouverneur.

 

Meer info en inschrijvingsformulieren surf naar:

http://www.vlaamsbrabant.be/pivo/kalender/kalender-bijscholing-bijzondere-veldwachter.jsp