In 2018 organiseren het PLOt en PIVO samen één sessie van de basisopleiding bijzondere veldwachter.

Graag nodigen wij u uit voor deze opleiding die start op dinsdag 18 september 2018 om 17u30 in het Provinciedomein Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan 48 te 3290 Diest.(Ecohuis Webbekoms Broek)

De lessen zullen oo avonden en zaterdagen worden georganiseerd in dit domein.

Het inschrijvinsgeld voor deze opleiding bedraagt 900 euro. Dit bedrag zal aan de aansteller gefactureerd worden na het volgen van de opleiding. De inschrijving gebeurt via het PIVO.

U dient zich in te schrijven voor 9 augustus 2018. Samen met het inschrijvingsformulier bezorgt de kandidaat ons ook:

1/ een uittreksel uit het strafregister - model 1, niet ouder dan 3 maanden.

2/ een afschrift van een schriftelijke overkomst waarin de kandidaat wordt aangesteld als bijzonder veldwachter.

Als de kandidaat nog niet over een schriftelijjke overeenkomst met een aansteller beschikt, kan de provinciegouverneur hem hiervan vrijstellen. De kandidaat stuurt hiervoor een gemotiveerd verzoek naar de provinciegouverneur.

Inschrijvingsformulieren en meer info vind u op:

http://www.vlaamsbrabant.be/pivo/kalender/kalender-bijscholing-bijzondere-veldwachter.jsp