Het vakblad jager

www.jagenmag.be

Hubertus vereniging vlaanderen

www.jachtinfo.be

Natuurpunt

www.natuurpunt.be

Limburgslandschap

www.limburgs-landschap.be

Agentschap voor natuur en bos

www.natuurenbos.be

Instituut voor natuur en bosonderzoek

www.inbo.be

Het Belgisch Staatsblad

www.ejustice.just.fgov.be

 provincie vlaams brabant, veldwachter         http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/veiligheid/bijzondere-veldwachters/index.jsp  

 

alt  http://www.hunting.be/